top of page
logo - i-02.png

RETHINK
WHAT YOU
IMAGINE OF
POLICY DESIGN

 Know Your Data מפתחת פתרונות חדשניים למגזר הציבורי

המשלבים בין דאטה פתוחה לדאטה פנים-ארגונית ומושתתים על מודלים אנליטים של עיצוב מדיניות​

לוגו  [Recovered]-03.png

כלים מובנים

בניית כלים אינטראקטיביים להנגשת נתונים מורכבים של מדיניות ציבורית, במטרה לייצר בהירות ולרתום שותפים בקבלת ההחלטות

לוגו  [Recovered]-02.png

Analytics 
 

פיתוח מודלים אנליטיים הממקמים את הליך עיצוב המדיניות על ציר זמן, ומאפשרים ניתוח מיטבי לצרכי קבלת החלטות

לוגו  [Recovered]-04.png

דאטה מנהלית

איסוף מקורות מינהליים פתוחים, ומומחיות בשילובם עם מקורות פנים-ארגוניים, לשם יצירת תמונת מציאות רחבה

הכלים שלנו - כשדאטה, אנליטיקה ועיצוב מדיניות נפגשים

022.png

City Explorer

תחקור עצמאי של מדדי רשויות מקומיות

מה לקוחות עושים עם הכלים שלנו

קואליציית העמיות היהודית בישראל  2020 - 2021

מיפוי ואיסוף מידע על למעלה מ-100 ארגוני חברה אזרחית, אקדמיה וממשלה הפועלים בשדה העמיות היהודית (Jewish Peoplehood) בישראל. המידע נאסף ע"י הארגונים עצמם, באמצעות אפליקציה ייעודית המאפשרת הן להזין מידע והן לעדכנו במהלך שנת העבודה. המידע שנאסף מונגש חזרה לארגונים באמצעות מערכת הכוללת אלפון, בו ניתן לחפש ארגון לפי עולמות תוכן ולייצר שיתופי פעולה; ממשק תחקור, בו ניתן לתחקר נתונים על המתרחש בשדה; ומבט-על, המאפשר לזהות מגמות ולקונות במענים הקיימים.  

המידע שנאסף ממשיך להתעדכן בתדירות רבעונית ע"י נציגי הארגונים, ומאפשר תמונת מצב חיה ועדכנית של שדה שעד כה היה ללא כל מאגר מידע. 

SEE WHO WE ARE WORKING WITH

המרכז להעצמת האזרח_edited.jpg
לוגו-עיריית-ירושלים_edited.png
ג'וינט אשלים_edited.png
Screen Shot 2022-02-12 at 21.24_edited.png
Israeli_Ministry_of_Health_logo_edited.png
קרן-שוסטרמן_edited.png
אשכול בית הכרם לוגו_edited.png
Logo_Brookdale_Heb_edited.png
לוגו_משרד_ההתיישבות_edited.png
קבוצת ראות לוגו_edited.png
עירית פתח תקוה לוגו_edited.png
משרד החקלאות לוגו_edited.png

GET IN TOUCH

bottom of page